บริการออกแบบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

ออกแบบเว็บไซต์แบบมืออาชีพ

FlexiServer Productivity & Attendance Software

Track Employee Attendance and Computer

Track Staff Hours

Check-in times and working hours

Logs Count

Keystrokes and mouse clicks

Private Mode

Privacy on breaks

Email Monitoring

Store all employee emails

Takes Screenshots

Captures at regular intervals

Generate Reports

Application and document usage

Track Employee Hours and Attendance

FlexiServer is software for automatic employee time attendance logging. It also features additional tools for quality assurance monitoring and reporting, and works with home or remote employees.

Create a Flexible Working Environment

With FlexiServer you can track and monitor employee hours from a remote location. Simply have work-at-home staff or other remote employees install FlexiStation to monitor the hours put in away from the office.

Work From Home Software

Be productive and manage employees at home

Whether you are a manager who needs to track remote employee hours or an employee who needs to start working from home, FlexiServer is the best way to make telecommuting seamless.

A manager can easily monitor productivity of remote employees. Telecommuters can add sick and vacation time and see the status of other employees.

Improve Productivity and Efficiency

Improve the way your business operates by using reports for job-costing. Know exactly what tasks your staff is working on and which are taking the most time. See what percentages of a staff member’s time are spent in each application.

Know What Staff Members Are Working On

FlexiServer gives managers the confidence they need to know that things are getting done without needing to micro-manage. Monitoring is non-invasive and respects the employees’ need for privacy, allowing them to enter private mode when necessary, while creating a paper trail that can be referenced should there be need.

Additional Workplace Benefits

 • Employees don’t need to fill out time sheets to record their hours
 • Human Resources and managers have 24/7 access to hours and reports
 • Management can easily monitor outsourced, contract or remote employees
 • Employees can work more flexible hours, working when and where they want
 • Prevent computer or misuse such as viewing pornography or illegal downloads

Privacy and Consent

Requires the computer user’s full knowledge and consent

FlexiStation should be set up by the computer user. The Getting Started email clearly details the information that will be monitored when FlexiStation is run. Each time FlexiStation runs, a popup notification will display notifying the user that FlexiStation is running. In addition, there is always an icon shown in the taskbar when it is running. These monitoring disclosures cannot be hidden.

Use Private Mode to turn monitoring off at any time. Private Mode hours will not be counted towards work time in the user’s time sheet.

Staff Management Features

 • Log employee time attendance automatically
 • Detect breaks and idle time automatically
 • Alternatively enter hours manually through a web form
 • Private mode available to employees for privacy on breaks or when completing personal tasks
 • Takes screenshots at regular intervals
 • Logs count of keystrokes and mouse clicks*
 • Link hours and attendance information to payroll software
 • Shows the online status of all team members
 • Real time screen monitoring available for Quality Assurance
 • Email monitoring can store all emails sent by employees
 • Generate reports on employee application and document usage
 • No extra hardware or dedicated server is required, FlexiServer can run on an HR or manager’s computer
 • Works behind fire walls and routers
 • Can be used over the internet or on a local network

How It Works

The manager or bookkeeper runs FlexiServer on their computer. Whenever the manager or bookkeeper wants to view reports they can log onto FlexiServer with their web browser and use the control panel.

All staff then run FlexiStation on their computers. FlexiStation runs in the background logging hours worked. Workstations will monitor hours even if the FlexiServer computer is offline, all the cached data will be sent to FlexiServer when it comes back online. FlexiStation provides employees a subset of features so they can manually enter hours, view individual reports or request time-off.

จุดเด่นของบริการทำเว็บไซต์

1. ไม่รู้ว่าเว็บไซต์ต้องเริ่มต้นจากตรงไหน
2. อยากมีเว็บไซต์สวยๆแต่เวลาน้อย
3. เว็บไซต์เดิมไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
4. ปรับเว็บไซต์สวย ทันสมัย
5. เว็บไซต์แบบมืออาชีพ

ทำไมต้อง MHK

ปลอดภัยไม่ทิ้งงาน

ใช้ซอฟแวร์ที่ทันสมัย

ใช้ซอฟแวร์ที่ทันสมัย

ทำงานโดยทีมงานมืออาชีพ

กระบวนการทำงาน

1. คุยรายละเอียดงาน

ทีมงานติดต่อเพื่อแนะนำ การเเตรียมข้อมูลสำหรับทำเว็บไซต์

 

2. ออกแบบเว็บไซต์

ออกแบบภาพเว็บไซต์ให้เหมาะกับการใช้งาน แนะนำการจัดวางเลือกฟอนต์ ธีมสี และการใช้รูปภาพ

3. แก้ไขเว็บไซต์

ส่งงานออกแบบเว็บไซต์ให้ตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูล

 

4. ส่งมอบงาน

ตรวจสอบการแสดงผล และติดตั้ง SEO