บริการไดคัทและรีทัชภาพสินค้า

ไดคัทภาพสินค้าเพื่อนำไปให้งานได้ทุกแพลตฟอร์ม

บริการไดคัทและรีทัช

การไดคัท

การตัดหรือเลือกวัตถุ/สิ่งของที่ต้องการออกจากฉากหลังของภาพ จุดประสงค์ก็เพื่อนำภาพนั้นไปทำต่อ เช่น เอาไปตัดต่อกับฉากอื่น หรือ เอาไปทำภาพหลังขาว ซึ่งหลักการของการไดคัท ก็คือการล้อมวัตถุ/สิ่งของที่ต้องการ

โฟโต้ รีทัช

การตกแต่งภาพให้ดูดีกว่าภาพต้นฉบับ หรือเพิ่มกราฟิกตกแต่งที่ใช้ร่วมกันกับภาพ เพื่อให้ดูดีกว่าภาพต้นฉบับและนำไปใช้ในงานตามความต้องการในการตกแต่งภาพ

ทำไมต้อง MHK

ปลอดภัยไม่ทิ้งงาน

ใช้ซอฟแวร์ที่ทันสมัย

ให้คำแนะนำในการใช้บริการ

ทำงานโดยทีมงานมืออาชีพ

กระบวนการทำงาน

1.จัดเตรียมข้อมูล

ทีมงานติดต่อเพื่อแนะนำ เตรียมข้อมูล และแจ้งขนาดภาพที่ต้องการ

2. ไดคัท-รีทัชภาพสินค้า

ตัดพื้นหลังออกให้เหลือแค่สินค้า และเก็บรายละเอียด

3. ส่ง แก้ไขแบบ

ส่งงานให้ตรวจสอบ และแก้ไข

4. ส่งมอบงาน

ส่งมอบงานไฟล์ PNG รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับ